29/10/2020 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con gái có chồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 13:56

 

Em là con gái có chồng,
Mồ cha những đứa đem lòng nọ kia.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái có chồng