15/06/2024 09:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con gái có chồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 13:56

 

Em là con gái có chồng,
Mồ cha những đứa đem lòng nọ kia.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái có chồng