21/05/2022 17:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập ức thi kỳ 3
十憶詩其三

Tác giả: Lý Nguyên Ưng - 李元膺

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2010 02:11

 

Nguyên tác

綠蟻頻摧未厭多,
帕羅香軟襯金荷。
從教弄酒春衫涴,
別有風流上眼波。

Phiên âm

Lục nghĩ tần toả vị yếm đa,
Phách la hương nhuyễn sấn kim hà.
Tòng giao lộng tửu xuân sam uyển,
Biệt hữu phong lưu thượng nhãn ba.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Luôn chuốc rượu tăm vẫn thấy thường
Khăn thơm lụa mỏng lót sen vàng
Dẫu cho áo đượm nồng men rượu
Vẫn đậm sóng tình khóc mắt dâng
Nguồn: Danh nữ Trung Hoa trong huyền thoại và lịch sử, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Nguyên Ưng » Thập ức thi kỳ 3