30/01/2023 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gánh nước đêm

Tác giả: Trần Tuấn Khải

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 27/06/2005 23:22

 

Em bước chân ra,
Con đường xa tít,
Non sông mù mịt,
Bên vai kĩu kịt,
Nặng gánh em trở ra về,
Ngoảnh cổ trông sông rộng giời khuya...

Vì chưng nước cạn, nặng nề em biết kêu ai!
Nghĩ tiếc công cho bà Nữ Oa đội đá vá giời,
Con dã tràng lấp bể biết đời nào xong?
Bước chân khuya thân gái ngại ngùng,
Nước non gánh nặng,
Cái đức ông chồng hay hỡi có hay?
Em trở vai này...!
1917

Nguồn: Thơ văn Á Nam Trần Tuấn Khải, NXB Văn học, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Khải » Gánh nước đêm