08/12/2021 03:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đèn treo trước gió đèn tắt

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 08:49

 

Đèn treo trước gió đèn tắt,
Đèn treo nam, bắc đèn mờ.
Em thương anh phải đợi phải chờ,
Dầu năm ba nơi đi nữa, có trao thơ cũng đừng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đèn treo trước gió đèn tắt