25/10/2021 10:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi mẹ
给母亲

Tác giả: Ân Phu - 殷夫

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2012 12:22

 

Nguyên tác

我不怪你对我一段厚爱,
你的慈恺,无涯,
但我求的是青春的生活,
因为韶光一去不再来。

那灼人的玫瑰花儿影,
燃心的美甜梦景,
要会一旦袭入你古老脑幕,
我不须在深夜呻吟。

但现在,我也有新的生命,
不怕浪漫的痴情再緾萦心庭,
在深夜山风呼啸掠过,
我聆听到时代悲哀的哭声。

此后,我得再造我的前程,
收回转我过往的热情,
热情固灼燃起青春旧灰,
但也叫着我去获得新生。

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Lòng mẹ thương con nào có lạ
Tình thương hiền hậu, vô biên
Song con tìm lưa tuổi thành niên
Vì ngày tháng một đi không trở lại

Bóng hoa hồng sáng chói
Giấc mơ tươi đốt cháy lòng người
Một ngày kia tất cả rực soi
Vào khối óc cổ xưa của mẹ
Con sẽ không rên rỉ
Than dài trong cảnh vắng đêm khuya

Nhưng giờ đây, con sẽ sống tràn trề
Con không sợ tấm tình si quấn quýt
Trong gió núi đêm khuya kêu rít
Con nghe thời đại khóc bi thương

Ngày mai xây lại đời con
Kéo lại những nhiệt tình rơi ngày quá khứ
Nhiệt tình ấy đốt tàn tro cũ
Của tuổi thanh niên
Giục giành mau cuộc sống đang lên
Nguồn: Tạp chí Thơ (số 9-2011), Hội nhà văn Việt Nam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ân Phu » Gửi mẹ