14/06/2021 13:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai về Hậu Lộc, Phú Điền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 20:15

 

Ai về Hậu Lộc, Phú Điền[1]
Nhớ đây Bà Triệu trận tiền xung phong
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
[1] Nay là xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá. Hiện nay còn lăng và đền thờ Bà Triệu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai về Hậu Lộc, Phú Điền