19/10/2021 14:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu từ kỳ 08
水調詞其八

Tác giả: Trần Đào - 陳陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/07/2014 06:52

 

Nguyên tác

瀚海長征古別離,
華山歸馬是何時。
仍聞萬乘尊猶屈,
裝束千嬌嫁郅支。

Phiên âm

Hãn Hải trường chinh cổ biệt ly,
Hoa Sơn quy mã thị hà thì.
Nhưng văn vạn thặng tôn do khuất,
Trang thúc thiên kiều giá Chất Chi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Biệt ly xưa trường chinh Hãn Hải
Ngựa khi nào trở lại Hoa Sơn
Nhưng vì chúa tính thiệt hơn
Thiên kim xuất giá ngậm hờn, Chất Chi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đào » Thuỷ điệu từ kỳ 08