09/08/2022 18:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm hình thì tác
臨刑時作

Tác giả: Đặng Hữu Phổ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/06/2016 14:35

 

Nguyên tác

絶代才華信此身,
一生忠孝屈而伸。
而今正氣還天地,
精魄常隨君與親。

Phiên âm

Tuyệt đại tài hoa tín thử thân,
Nhất sinh trung hiếu khuất nhi thân.
Nhi kim chính khí hoàn thiên địa,
Tinh phách thường tuỳ quân dữ thân.

Dịch nghĩa

Ta tin rằng thân này tài hoa hơn người
Suốt đời một niềm trung hiếu lúc gấp khúc cũng như lúc thảnh thơi
Đến nay chính khí trả về trời đất
Nhưng hồn phách vẫn theo luôn bên vua cha

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Tài hoa rất mực tự tin,
Trọn đời trung hiếu, kinh quyền dám sai.
Trả chính khí lại đất trời,
Mà tinh phách vẫn theo hoài vua cha.
Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ thứ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Hữu Phổ » Lâm hình thì tác