10/05/2021 16:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thức hoa

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 18:42

 

Nụ đào đang ngủ nhành sương sớm
Giật mình hé mắt vội thành hoa
Trách chi sợi nắng làm hoa thức
Hay tại lời ong ghẹo bướm qua?
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Thức hoa