03/03/2021 20:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật ngẫu tác
春日偶作

Tác giả: Vũ Nguyên Hành - 武元衡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2014 10:11

 

Nguyên tác

飛花寂寂燕雙雙,
南客衡門對楚江。
惆悵管弦何處發,
春風吹到讀書堂。

Phiên âm

Phi hoa tịch tịch yến song song,
Nam khách Hành môn đối Sở giang.
Trù trướng quản huyền hà xứ phát,
Xuân phong xuy đáo độc thư đường.

Dịch nghĩa

Hoa lặng lẽ bay, chim én lượn song song bên nhau,
Khách phương nam tới cửa thành Hành Dương, trước mặt là sông Sở.
Không rõ điệu sáo và đàn buồn bã phát ra từ đâu,
Mà gió xuân đưa thoảng tới phòng đọc sách.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Én song đôi, hoa bay lặng lẽ
Tại Hành Dương đất Sở sông đầu
Sáo đàn buồn bã từ đâu
Gió xuân đưa thoảng qua lầu đọc thư

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Nguyên Hành » Xuân nhật ngẫu tác