23/06/2021 15:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tễ
秋霽

Tác giả: Thôi Đạo Dung - 崔道融

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/05/2014 16:49

 

Nguyên tác

雨霽長空蕩滌清,
遠山初出未知名。
夜來江上和鉤月,
時有驚魚擲浪聲。

Phiên âm

Vũ tễ trường không đãng địch thanh,
Viễn sơn sơ xuất vị tri danh.
Dạ lai giang thượng hoà câu nguyệt,
Thì hữu kinh ngư trịch lãng thanh.

Dịch nghĩa

Sau cơn mưa không trung trong sạch như vừa quét rửa,
Thấy núi ở xa xa mà chưa biết tên.
Đêm đến có bóng trăng lưỡi liềm trên sông,
Lâu lâu có tiếng cá kinh động quẫy nước thành tiếng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sau cơn mưa không trung trong sạch
Núi xa xa chưa biết tên gì
Trên sông trăng khuyết đêm về
Cá kinh động quẫy tiếng nghe đều đều

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đạo Dung » Thu tễ