29/05/2023 19:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu buồn (IV)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/04/2021 06:41

 

Mây treo áo nhạt phơi chiều,
sông quàng khăn dệt sương nhiều thu hơn
Con thuyền đậu bến cô thôn,
xa xa vọng tiếng chuông buồn Hoàng Giang.
Thanh trì 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Thu buồn (IV)