07/10/2022 01:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 021
山居百詠其二十一

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 15/06/2008 07:01

 

Nguyên tác

山居一味菜根香,
物外閑人歲月長。
逐日挨來牽補過,
明朝何必預思量。

Phiên âm

Sơn cư nhất vị thái căn hương,
Vật ngoại nhàn nhân tuế nguyệt trường.
Trục nhật ai lai khiên bổ quá,
Minh triêu hà tất dự tư lường.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi rau củ sống qua ngày,
Làm kẻ nhàn tăng vui thú hoài,
Bữa bữa xét suy chừa lỗi cũ,
Cần gì lo lắng việc ngày mai.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 021