23/10/2021 19:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hà xứ thị tiên hương

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2019 15:11

 

Phiên âm

Lưu thuỷ phù vân lưỡng diểu mang,
Bất tri hà xứ thị tiên hương?
Hư truyền Bồng Đảo càn khôn biệt,
Lãng huyết Đào Nguyên nhật nguyệt trường.
Sở Quán Bạc Từ hoàn mộng huyễn,
Thiên Thai Lạc Phố tổng hoang đường.
Đương niên Tần Hán thành hà sự,
Cô trủng hàn lăng chỉ tịch dương.

Bản dịch của Quách Tấn

Mây trôi nước chảy mịt mờ
Làng tiên ai biết bây giờ nơi nao?
Non Bồng cảnh sắc chiêm bao
Năm dài tháng rộng Động Đào chuyện không
Chùa Bạc Hậu, quán Vu Phong
Thiên Thai Lạc Phố cũng trong hoang đường
Ra gì mà đế mà vương
Gò côi lăng lạnh riêng nương bóng chiều
Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Hà xứ thị tiên hương