21/06/2024 17:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con vịt

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2014 21:01

 

Cũng đủ lông, xương, cũng đủ da,
Chẳng ra ngan ngỗng, chẳng ra gà.
Co chân vùng vẫy miền giang chử,
Nghểnh cổ ăn chơi chốn hải hà.
Đội đức kiền khôn sinh trứng mãi,
Nhờ lò tạo hoá nở con ra.
Tiếng tuy rằng thấp, gan không bé,
Sấm sét ù ầm cũng chẳng xa.
Sách Nam thi hợp tuyển cho bài thơ này là khuyết danh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Con vịt