02/07/2022 23:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật vãn Thanh Châu hải ngạn dữ Điện Bàn thái thú Trọng Luân thị đối chước
秋日晚清洲海岸與奠磐太守仲綸氏對酌

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/05/2009 08:48

 

Nguyên tác

長沙一帶小華筵,
萬頃滄茫擁坐前。
對酌易酣村酒濁,
虛懷倍覺海魚鮮。
波濤勢壯來東極,
星斗光寒掛碧天。
醉後狂歌君和我,
歡遊此夜興無邊。

Phiên âm

Trường sa nhất đới tiểu hoa diên
Vạn khoảnh thương mang ủng toạ tiền
Ðối chước dị hàm thôn tửu trọc
Hư hoài bội giác hải ngư tiên
Ba đào thế tráng lai đông cực
Tinh đẩu quang hàn quải bích thiên
Tuý hậu cuồng ca quân hoà ngã
Hoan du thử dạ hứng vô biên

Dịch nghĩa

Mở tiệc nhỏ bên bãi cát dài
Trước mắt cảnh xanh mờ mênh mông
Rượu tự làm uống với nhau rất dễ say
Ðói bụng thì càng cảm thấy mùi tôm cá thơm tươi
Sóng lớn dội từ bể đông
Sao mờ lấp lánh trên trời xanh
Tôi với anh say khướt cùng ca hát vang lừng
Ðêm nay chơi vui húng thú vô cùng

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Bên bãi cát dài mở tiệc khao
Xanh mờ đáy mắt cảnh chiêm bao
Rượu quê vẩn đục thêm say khướt
Cá biển ngon thơm lúc bụng cào
Sóng vỗ ỳ ầm vờn biển cả
Sao mờ lấp lánh điểm trời cao
Cùng anh cạn chén say sưa hát
Vui hứng đêm nay thú biết bao
Lời tác giả: "Ký lục cử nhân thời kỳ" 記錄舉人辰期 (Thơ làm trong thời kỳ đậu cử nhân làm quan ký lục).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Thu nhật vãn Thanh Châu hải ngạn dữ Điện Bàn thái thú Trọng Luân thị đối chước