26/09/2022 12:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng hoạ sư
贈畫師

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 04:20

 

Nguyên tác

風生白下千林暗,
霧塞蒼天百卉殫。
願乞畫家新意匠,
只研朱墨作春山。

Phiên âm

Phong sinh bạch hạ thiên lâm âm,
Vụ tái thương thiên bách huỷ đàn.
Nguyện khất hoạ gia tân ý tượng,
Chỉ nghiên chu mặc tác xuân san.

Bản dịch của Phan Văn Các

Gió về Bạch Hạ ngàn rừng tối
Mù kín trời xanh hoa cỏ tàn
Hoạ sĩ, xin người lập ý mới
Chỉ nghiền son đỏ vẽ xuân san!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Tặng hoạ sư