22/09/2023 15:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Học nãi thân chi bảo
學乃身之寶

Tác giả: Uông Thù - 汪洙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 03/02/2022 23:22

 

Nguyên tác

學乃身之寶,
儒為席上珍。
君看為宰相,
必用讀書人。

Phiên âm

Học nãi thân chi bảo,
Nho vi tịch thượng trân[1].
Quân khan vi tể tướng,
Tất dụng độc thư nhân.

Dịch nghĩa

Kiến thức là thứ quý giá ở trên người mình,
Kẻ có học là món ngon ở trong bữa tiệc.
Người hãy xem, để làm quan tể tướng,
Ắt phải dùng người đọc sách.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Kiến thức là vật quý,
Nho sinh như món ngon.
Nhìn xem: quan tể tướng,
Đều đọc sách luôn luôn.
[1] Ở đây ví người có học như món ngon trong bữa tiệc, phân biệt với các món tầm thường khác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Thù » Học nãi thân chi bảo