21/10/2021 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ kỳ 2 (Thành quách bi già mộ)
夜其二(城郭悲笳暮)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2015 22:17

 

Nguyên tác

城郭悲笳暮,
村墟過翼稀。
甲兵年數久,
賦斂夜深歸。
暗樹依岩落,
明河繞塞微。
斗斜人更望,
月細鵲休飛。

Phiên âm

Thành quách bi già mộ,
Thôn khư quá dực hi.
Giáp binh niên số cửu,
Phú liễm dạ thâm quy.
Ám thụ y nham lạc,
Minh hà nhiễu tái vi.
Đẩu tà nhân cánh vọng,
Nguyệt tế thước hưu phi.

Dịch nghĩa

Buổi chiều nơi ngoài thành nghe tiếng khèn buồn,
Xóm làng cánh buồm ngang qua ít.
Đã nhiều năm khói lửa rồi,
Thuế mà khiến đêm khuya mới về nhà.
Cây mờ mờ lẫn trong sườn núi,
Dải Ngân Hà soi mờ mờ nơi biên ải.
Người bèn trông đám sao ngang,
Trăng mờ chim hết bay.

Bản dịch của Phạm Doanh

Khèn buồn chiều bên ải,
Xóm làng ít thuyền qua.
Mấy năm rồi giặc giã,
Vì thuế, khuya về nhà.
Sườn núi, cây mờ lẩn,
Ngoài biên, ngân hà mờ.
Chim ngừng bay, trăng lặn,
Người mới ngóng, sao tà.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Dạ kỳ 2 (Thành quách bi già mộ)