24/09/2021 11:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuế sơ diệu vũ - Hạ thánh triều
歲初耀武-賀聖朝

Tác giả: Nguyễn Huy Oánh - 阮輝瑩

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 16:09

 

Nguyên tác

五龍樓上樹龍旗,
張皇我六師。
甲兵栓束,
象馬突馳,
聚正分奇。

敖敖砲響動江湄,
天聲振四維。
并用雙行,
一張一弛,
文恬武熙。

Phiên âm

Ngũ Long lâu thượng thụ long kỳ,
Trương hoàng ngã lục si (sư).
Giáp binh xuyên thúc,
Tượng mã đột trì,
Tụ chính phân kỳ.

Ngao ngao pháo hưởng động giang my,
Thiên thanh chấn tứ duy.
Tịnh dụng song hành,
Nhất trương nhất thỉ,
Văn điềm vũ hi.

Bản dịch của Nam Long

Ngũ Long lâu vọng dựng cờ rồng,
Rỡ rỡ bày sáu quân.
Giáp binh ngang dọc,
Voi ngựa ruổi rong.
Chính kỳ ngoài trong.

Ầm ầm tiếng pháo động bên sông,
Bốn phương thảy chuyển rung.
Kiêm dụng hai đường,
Một căng một chùng,
Văn trị võ công.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Huy Oánh » Tuế sơ diệu vũ - Hạ thánh triều