22/05/2024 19:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối tuyết (Chiến khốc đa tân quỷ)
對雪(戰哭多新鬼)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 19:37

 

Nguyên tác

戰哭多新鬼,
愁吟獨老翁。
亂雲低薄暮,
急雪舞回風。
瓢棄尊無綠,
爐存火似紅。
數州消息斷,
愁坐正書空。

Phiên âm

Chiến khốc đa tân quỷ,
Sầu ngâm độc lão ông.
Loạn vân đê bạc mộ,
Cấp tuyết vũ hồi phong.
Biều khí tôn vô lục,
Lô tồn hoả tự hồng.
Sổ châu tiêu tức đoạn,
Sầu toạ chính thư không[1].

Dịch nghĩa

Nhiều hồn ma tử sĩ mới chết than khóc
Chỉ một mình lão ông đây ngâm thơ buồn
Trời về chiều, mây thấp trôi lộn xộn
Tuyết bay nhanh như nhảy múa trong gió lốc
Quăng bỏ bầu, chén không còn màu xanh (rượu)
Trong lò lửa vẫn còn đỏ
Một vài châu mất tin tức
Ngồi buồn viết thơ vào hư không

Bản dịch của Nhượng Tống

Khóc trận nhiều ma mới
Nghêu ngao một lão già
Chiều hôm mây rối thấp
Gió quẩn tuyết mau sa
Bầu dốc rượu còn quý
Lò tàn lửa lạnh ma
Mấy miền tin tức đứt
Tắc lưỡi: thế ru mà!
Bài thơ này được làm năm 756 trong thời gian Đỗ Phủ ở kinh, làm chức Suất phủ Tham quân và sau trốn giặc sang Phụng Tường làm chức Tả thập di.

[1] Ân Hạo 殷浩 đời Tấn, chán nản việc đời, cứ lấy tay viết bốn chữ "đốt đốt quái sự" 咄咄怪事 (chà chà chuyện lạ) trong không trung, tỏ ý bất mãn một cách tiêu cực.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đối tuyết (Chiến khốc đa tân quỷ)