22/06/2021 01:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật
九日

Tác giả: Vương Bột - 王勃

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 12:44

 

Nguyên tác

九日重陽節,
開門有菊花。
不知來送酒,
若個是陶家。

Phiên âm

Cửu nhật trùng dương tiết,
Khai môn hữu cúc hoa.
Bất tri lai tống tửu,
Nhược cá thị Đào gia[1].

Dịch nghĩa

Tiết trùng dương ngày mồng chín,
Mở cửa ra thấy có hoa cúc nở.
Không biết có ai cho rượu mình không.
Giống như nhà thơ họ Đào.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày mùng chín trùng dương lễ hội
Mở cửa ra, vàng ối cúc hoa
Rượu ngon ai sẽ cho ta
Giống như hàng xóm đã cho Đào Tiềm
[1] Tức Đào Tiềm 陶潛 (365-427), từ quan sống ẩn dật nghèo đói cho tới mãn đời. Có năm vào tiết trùng dương, ông ngồi thưởng hoa cúc trồng bên hàng rào nhà, không có rượu uống, hàng xóm thấy vậy, mang rượu qua uống với ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Bột » Cửu nhật