10/07/2020 18:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vấn Hoài thuỷ
問淮水

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 06:51

 

Nguyên tác

自嗟名利客,
擾擾在人間。
何事長淮水,
東流亦不閒。

Phiên âm

Tự ta danh lợi khách,
Nhiễu nhiễu tại nhân gian.
Hà sự trường Hoài thuỷ,
Đông lưu diệc bất nhàn ?

Bản dịch của mailang

Tự thương danh lợi khách,
Phiền não chốn nhân gian.
Hà cớ sông Hoài mãi,
Về đông chẳng chút nhàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Vấn Hoài thuỷ