24/10/2021 22:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỹ tịch ám ký tống đồng niên Độc Cô Vân chi Vũ Xương
妓席暗記送同年獨孤雲之武昌

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/01/2011 00:58

 

Nguyên tác

疊嶂千重叫恨猿,
長江萬里洗離魂。
武昌若有山頭石,
為拂蒼苔檢淚痕。

Phiên âm

Điệp chướng thiên trùng khiếu hận viên,
Trường Giang vạn lý tẩy ly hồn.
Vũ Xương nhược hữu sơn đầu thạch[1],
Vị phất thương đài kiểm lệ ngân.

Dịch nghĩa

Núi non trùng điệp, tiếng vượn hú oán hận,
Sông Trường Giang dài muôn dặm như gọi hồn xa cách.
Ở Vũ Xương nếu như có người hoá đá chờ chồng thật,
Hãy phủi rêu xanh ngắm nhìn có ngấn lệ không.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Núi thẳm ngàn trùng vượn oán ca,
Trường Giang vạn lý đẫm hồn xa.
Vũ Xương tin có người thành đá?
Xin phủi rêu mờ ngắm lệ sa.
Độc Cô Vân tự Công Viễn, làm chức Lại bộ thị lang. Năm Hàm Thông thứ 13, Độc Cô Vân được giao cho việc tuyển người trong kỳ thi Hoành từ. Bài thơ này có lẽ tác giả làm lúc Độc Cô Vân chưa hiển đạt.

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Sách U minh lục chép: Trên núi Vũ Xương có hòn vọng phu, hình trạng như người đứng. Chuyện xưa nói rằng xưa có nàng trinh phụ, chồng đi lính phương xa, nàng bồng con nhỏ đưa tiễn đến ngọn núi này, cứ đứng chờ chồng rồi hoá đá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Kỹ tịch ám ký tống đồng niên Độc Cô Vân chi Vũ Xương