03/07/2022 19:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Còn chồi lên cây

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2016 23:49

 

Mặc ai đến phá mặc lung lay
Nếu hỡi còn chồi ắt có cây
Mười thước cội sâu chưa nhúc nhích
Trăm vừng tược nảy lại sum vầy
Mưa nhuần nắng ấm chừng đôi lúc
Cột cả rường cao chả mấy ngày
Cuộc thể xây vần trông trước mắt
Lão tiều còn đó núi còn đây
Nguồn: Lê Ấm, Tây Hồ Phan Châu Trinh di thảo, Quy Nhơn, 1945

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Còn chồi lên cây