07/08/2020 17:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nằm mà bỏ tay sang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/04/2015 13:25

 

Đêm nằm mà bỏ tay sang,
Giường không chiếu lạnh, hỏi chàng đi mô?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm nằm mà bỏ tay sang