22/05/2024 02:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du Lý sơn nhân sở cư nhân đề ốc bích
遊李山人所居因題屋壁

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/05/2007 19:48

 

Nguyên tác

世上皆如夢,
狂來止自歌。
問年松樹老,
有地竹林多。
藥倩韓康賣,
門容尚子過。
翻嫌枕席上,
無那白雲何。

Phiên âm

Thế thượng giai như mộng,
Cuồng lai chỉ tự ca.
Vấn niên tùng thụ lão,
Hữu địa trúc lâm đa.
Dược thiến Hàn Khang mại,
Môn dung Thượng Tử quá.
Phiên hiềm chẩm tịch thượng,
Vô ná bạch vân hà.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Cuộc đời đều như mộng,
Ngông cuồng hoặc hát ca.
Tuổi đời thông già cỗi,
Đất có trúc bao la.
Hàn Khang xin mua thuốc,
Thượng Tử chỉ lối qua.
Buồn đâu ôm gối ngủ,
Ai biết mây trắng a!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Du Lý sơn nhân sở cư nhân đề ốc bích