23/06/2024 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 118
118

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2014 23:20

 

Nguyên tác

Dream is a wife who must talk.
Sleep is a husband who silently suffers.

Bản dịch của Bằng Việt

Chiêm bao là người vợ lảm nhảm lắm lời
Giấc ngủ là người chồng âm thầm cam chịu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 118