23/01/2022 07:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi chúng ta duyên phận phải chiều

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 11:15

 

Đôi chúng ta duyên phận phải chiều,
Dây tơ hồng đang xe vấn vít.
Cái sợi chỉ điều bà Nguyệt khéo xe,
Đôi chúng ta duyên phận phải chiều.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi chúng ta duyên phận phải chiều