07/12/2021 07:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quắc Tướng phố
矍相圃

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 01:23

 

Nguyên tác

孔聖宏開觀德門,
看來矍相育材園。
持弓審顧雍容美,
俟偶同登禮讓尊。
多少俊英歸彀內,
許饒勇悍出牆藩。
當時貫革知何用,
茲圃名稱今古存。

Phiên âm

Khổng thánh hoằng khai quán đức môn,
Khan lai Quắc Tướng dục tài viên.
Trì cung thẩm cố ung dung mỹ,
Sĩ ngẫu đồng đăng lễ nhượng tôn.
Đa thiểu tuấn anh quy cấu nội,
Hứa nhiêu dũng hãn xuất tường phiên.
Đường thời quán cách tri hà dụng,
Tư phố danh xưng kim cổ tồn.

Dịch nghĩa

Khổng Tử mở rộng cửa đạo đức,
Xem ra vườn Quắc Tướng là vườn giáo dục kẻ anh tài.
Cầm cung ngắm nghía, ung dung đẹp đẽ,
Chờ bạn cùng lên, tôn trọng lễ nhường.
Bao kẻ anh tuấn đều về trong tầm bắn,
Nhiều người dũng cảm đều ra từ nơi tường rào.
Khi đó bắn trúng đích, nào có biết để làm gì,
Nhưng tên gọi cái vườn ấy xưa nay vẫn còn.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khổng Khâu mở rộng đạo cao vươn,
Quắc Tướng anh tài giáo dục vườn.
Ngắm nghía cầm cung dung đẹp đẽ,
Cùng lên chờ bạn trọng tin nhường.
Bao người anh tuấn trong tầm bắn,
Nhiều kẻ hùng anh xuất chốn tường.
Kào biết làm gì khi bắn trúng,
Nay tên vườn ấy vẫn còn đương.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Quắc Tướng phố