08/08/2020 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mồng bảy tháng hai, chàng ra đi lính

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/12/2018 01:34

 

Mồng bảy tháng hai, chàng ra đi lính,
Quan tuần, quan tỉnh, quan quản đều ưng.
Anh ra đi cờ chưng hai hàng,
Anh ra đi lính cho làng,
Bỏ ba cụm núi, bỏ nàng lại đây.
Anh ham chi tiền mỏng bạc Tây,
Anh ham chi mẫu rưỡi công điền,
Anh ra đi lính, tổ tiên ai thờ.
Phần thì vợ dại con thơ,
Ba ngày huý nhật không biết cậy nhờ cùng ai?
Nguồn: Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mồng bảy tháng hai, chàng ra đi lính