05/06/2023 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người mẹ buồn
La madre triste

Tác giả: Gabriela Mistral - Lucila Godoy Alcayaga

Nước: Chilê
Đăng bởi estrange vào 19/04/2008 15:37

 

Nguyên tác

Duerme, duerme, dueño mío,
sin zozobra, sin temor,
aunque no se duerma mi alma,
aunque no descanse yo.

Duerme, duerme y en la noche
seas tú menos rumor
que la hoja de la hierba,
que la seda del vellón.

Duerma en ti la carne mía,
mi zozobra, mi temblor.
En ti ciérrense mis ojos:
¡duerma en ti mi corazón!

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Ngủ, ngủ đi, con yêu
Đừng lo, đừng  sợ hãi
Dù hồn mẹ không ngủ
Dù mẹ chẳng nghỉ ngơi.

Ngủ, ngủ đi trong đêm
Mong con thở êm đềm
Mềm hơn lông cừu tơ
Mềm hơn là ngọn cỏ

Ước mẹ ngủ trong con
Với lo âu, run rẩy
Trong con, mắt mẹ khép
Và tim mẹ ngủ say

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gabriela Mistral » Người mẹ buồn