24/07/2024 16:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Huệ Sơn kỷ du
惠山紀遊

Tác giả: Lý Từ Minh - 李慈銘

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2019 22:54

 

Nguyên tác

二泉結岩趺,
密藻一泓養。
潭色浮春空,
山靜游魚響。

Phiên âm

Nhị Tuyền[1] kết nham phu,
Mật tảo nhất hoằng dưỡng.
Đàm sắc phù xuân không,
Sơn tĩnh du ngư hưởng.

Dịch nghĩa

Nhị Tuyền bám theo chân núi
Đầm nước nuôi rong đầy
Mặt đầm in trời xuân
Núi tĩnh nghe cá giỡn

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nhị Tuyền chân núi chảy
Đầm nước nuôi rong sậy
Bầu trời xuân bóng in
Núi tĩnh nghe cá quẫy
[1] Tức Huệ Sơn tuyền, tương truyền Lục Vũ đời Đường phẩm đề suối này là “Thiên hạ đệ nhất nhị tuyền”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Từ Minh » Huệ Sơn kỷ du