13/04/2021 15:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 9

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2014 12:28

 

Mệnh ở trời, há phải cầu,
Đòi thời đi, đỗ mặc ta dầu.
Kìa ai ải bắc[1] lưng đeo ấn,
Nọ khách ngòi đông[2] tay rủ câu.
Thủa áng công danh nhiều phải luỵ,
Trong nơi ẩn dật mấy nên mầu.
Thưa nơi doanh mãn[3] là nơi tổn,
Hãy niệm cho hay kẻo nữa âu.
Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Mệnh ở trời, há phải cầu,
Đòi thời đi, đỗ mặc ai dầu.
Kìa ai ải bắc lưng đeo ấn,
Nọ kẻ miền đông tay dủ câu.
Giữa đám công danh đi phải luỵ,
Trong nơi ẩn dật mới nên mầu.
Thưa nơi doanh mãn là nơi tổn,
Hãy ngẫm cho hay kẻo nữa âu.

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
[1] Tướng Lý Quảng đời Hán Văn Đế từng đánh Hung Nô có nhiều chiến tích, đến đời Hán Vũ Đế vì uất ức mà tự sát.
[2] Khương Tử Nha tức Lã Vọng đời Chu, ngoài 70 vẫn không ra làm quan, thấy vua Trụ bạo ngược nên ở ẩn ở bến Đông Hải, thường câu cá trên sông Vị.
[3] Đầy đủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 9