23/09/2020 14:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khái niệm

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 22/08/2009 04:36

 

Cái gì không địch, không ta
Xét ra thì nó chính là... các em!
Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ tình, NXB Thanh Niên, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Chí Vinh » Khái niệm