03/04/2023 05:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Dương tướng công từ đường
登楊將公祠堂

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 21:57

 

Nguyên tác

近水樓臺先得月,
向陽花草易為春。
古聞此語猶稱頌,
今見江西第一人。

Phiên âm

Cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt,
Hướng dương hoa thảo dị vi xuân.
Cổ văn thử ngữ do xưng tụng,
Kim kiến Giang Tây đệ nhất nhân.

Dịch nghĩa

Lâu đài ở gần mặt nước sớm trông thấy trăng,
Hoa cỏ hướng về phía mặt trời dễ được tươi tốt.
Từ xưa đã nghe truyền tụng câu nói này,
Nay mới thấy ở Giang Tây là người thứ nhất.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Lâu đài gần nước trông trăng sớm,
Chỗ nắng cây hoa dễ tốt tươi.
Truyền tụng từ xưa câu nói ấy,
Thấy người thứ nhất ở Giang Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Đăng Dương tướng công từ đường