09/12/2022 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt hạ văn Ngô ca
月下聞吳歌

Tác giả: Tra Thận Hành - 查慎行

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/02/2019 20:32

 

Nguyên tác

客愁今夜較偏多,
歸路三千尚隔河。
五十六回圓月底,
南來初聽本鄉歌。

Phiên âm

Khách sầu kim dạ giác thiên đa,
Quy lộ tam thiên thượng cách hà.
Ngũ thập lục hồi viên nguyệt để[1],
Nam lai sơ thính bổn hương ca.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đêm nay đất khách quá buồn,
Quê ba ngàn dặm cách sông mỏi mòn.
Năm mươi sáu bận trăng tròn,
Thoáng nghe điệu hát hương thôn não lòng.
[1] Năm mươi sáu lần trăng tròn, tức bốn năm bảy tháng xa quê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tra Thận Hành » Nguyệt hạ văn Ngô ca