08/12/2022 17:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật hoạ Di Xuân kiến ký thứ vận
九日和怡春見寄次韻

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2014 22:17

 

Nguyên tác

黃花灼灼似金杯,
記得登高醉幾回。
採摘未知何日好,
簫條不見及今開。
一秋雨苦人誰健,
三徑霜深暮轉催。
惆悵西風江上客,
與君零落共傷懷。

Phiên âm

Hoàng hoa chước chước tự kim bôi,
Ký đắc đăng cao tuý kỷ hồi.
Thái trích vị tri hà nhật hảo,
Tiêu điều bất kiến cập kim khai.
Nhất thu vũ khổ nhân thuỳ kiện,
Tam kính sương thâm mộ chuyển thôi.
Trù trướng tây phong giang thượng khách,
Dữ quân linh lạc cộng thương hoài.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Hoa vàng, tựa chén vàng, ngời rộ
Say khướt lên non, nhớ thuở nào
Hái lộc, chưa hay ngày kết quả
Nở hoa, không thấy vẻ tiêu điều
Một thu mưa suốt, nào ai khoẻ
Ba lối sương pha sập bóng chiều
Sông ngợp gió tây, rầu ruột khách
Cùng nhau lận đận, xót nhau nhiều
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Cửu nhật hoạ Di Xuân kiến ký thứ vận