28/11/2021 06:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tại Kim nhật tác kỳ 1
在金日作其一

Tác giả: Vũ Văn Hư Trung - 宇文虚中

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2008 09:30

 

Nguyên tác

滿腹詩書漫古今,
頻年流落易傷心。
南冠終日囚軍府,
北雁何時到上林。
開口推頹空抱朴,
脅肩奔走尚腰金。
莫邪利劍今安在,
不斬奸邪恨最深。

Phiên âm

Mãn phúc thi thư mạn cổ kim,
Tần niên lưu lạc dị thương tâm.
Nam quan chung nhật tù quân phủ,
Bắc nhạn hà thì đáo Thượng Lâm.
Khai khẩu suy đồi không bão phác,
Hiếp kiên bôn tẩu thượng yêu Kim.
Mạc tà lợi kiếm kim an tại,
Bất trảm gian tà hận tối thâm.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Bụng đầy kinh sử chuyện xưa nay
Lưu lạc bao năm những xót thay
Đồn giặc tù nam còn trói buộc
Vườn vua nhạn bắc chửa tung bay
Vững bền son sắt ai mồm khóa
Luồn cuối cân đai lũ mặt dày
Gươm báu mạc da đâu đó tá
Loài gian chưa diệt vẫn còn cay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Văn Hư Trung » Tại Kim nhật tác kỳ 1