06/12/2022 00:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạc mộ
薄暮

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2005 16:06

 

Nguyên tác

江水長流地,
山雲薄暮時。
寒花隱亂草,
宿鳥擇深枝。
舊國見何日,
高秋心苦悲。
人生不再好,
鬢發白成絲。

Phiên âm

Giang thuỷ trường lưu địa,
Sơn vân bạc mộ thì.
Hàn hoa ẩn loạn thảo,
Túc điểu trạch lâm chi.
Cựu quốc kiến hà nhật?
Cao thu tâm khổ bi!
Nhân sinh bất tái hảo,
Mấn phát tự thành ti.

Dịch nghĩa

Nơi này nước sông chảy hoài
Vào lúc chiều hôm nhuộm màu mây núi
Hoa lạnh lẽo nấp trong đám cỏ rối
Chim ngủ đêm chọn cành rậm
Ngày nào thấy lại đất nước cũ?
Trời thu lồng lộng khiến lòng càng buồn!
Một đời người không gặp dịp tốt hai lần
Mái tóc mấy chốc mà thành tơ bạc!

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nơi nước sông tuôn đổ
Chiều mây núi nhuộm màu
Hoa vàng xen cỏ rối
Chim tối chọn cành sâu
Nước cũ bao giờ thấy ?
Thu cao tấc dạ sầu !
Dịp may đời hoạ hiếm
Mấy chốc bạc phơ đầu
(Năm 763)
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bạc mộ