13/08/2020 04:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 5
新嘉波竹枝詞其五

Tác giả: Phan Thanh Giản - 潘清僩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2019 23:51

 

Nguyên tác

珠車白馬滿街衢,
綠戶銀墻處處樓。
青睛剡鼻風流甚,
親擁金眸夜出遊。

Phiên âm

Chu xa bạch mã mãn nhai cù,
Lục hộ ngân tường xứ xứ lâu.
Thanh tình diệm ty phong lưu thậm,
Thân ủng kim mâu dạ xuất du.

Bản dịch của Tô Nam Nguyễn Đình Diệm

Đầy đường ngựa trắng xe châu,
Cửa sơn tường bạc nhà lầu khắp nơi.
Phong lưu mặt mũi xanh tươi,
Đêm đêm dòng dắt dạo chơi vui vầy.
Nguồn: Tập san sử địa, số 7+8 - đặc khảo về Phan Thanh Giản, NXB Khai trí, 1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thanh Giản » Tân-gia-ba trúc chi từ kỳ 5