22/10/2021 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng nhân kỳ 2
贈人其二

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2008 05:12

 

Nguyên tác

秦女端容理玉箏,
梁塵踊躍夜風輕。
須臾響急冰弦絕,
但見奔星勁有聲。

Phiên âm

Tần nữ đoan dung lý ngọc tranh,
Lương trần dũng dược dạ phong khinh.
Tu du hưởng cấp băng huyền tuyệt,
Đãn kiến bôn tinh kình hữu thanh.

Bản dịch của Phan Văn Các

Gái Tần chải chuốt gảy đàn tranh
Dìu dặt trong đêm gió mát thanh
Dồn dập tiếng tơ, dây chợt đứt
Sao băng vụt loé giữa trời xanh
1933

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Tặng nhân kỳ 2