19/08/2022 05:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhâm Dần tuế đán

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 27/04/2013 10:07

 

Phiên âm

Ngũ tuế bão chiêm biên địa cảnh,
Kinh niên hỉ cận quốc thành xuân.
Nhị Hà yên thuỷ dao tình thụ,
Cấm ngự hương phong động nhuyến trần.
Cửu bệ miện lưu nguyên bất viễn,
Nhất viên hoa trúc hựu tương thân.
Chỉ tàm nhiếp lý[1] hào vô bổ,
Diệc xỉ thiên gia pháp tụng thần[2].

Dịch nghĩa

Năm năm qua đã chán cảnh ở biên thuỳ,
Năm nay mừng được trông thấy mùa xuân ở kinh thành.
Trên mặt sông Nhị, nước bốc hơi long lanh bóng cây,
Làn gió cung vua, gió đưa hương rung động lớp bụi.
Áo xiêm chín bệ không phải đâu xa,
Hoa trúc một vườn trông rất thân mật,
Chỉ thẹn mình không bổ ích gì cho quốc chính,
Mà cũng được kể là chức tụng thần của nhà vua.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Năm tết ở lâu cùng quốc giới
Năm giờ mừng thấy đế thành xuân
Nhị Hà khối nước lay cây lạnh
Cung cấm làn thơm động bụi trần
Chín bệ mũ cờ không cách mấy
Một vườn hoa trúc lại thêm thân
Thẹn điều quyền biến không thành thạo
Mà cũng xênh xang bậc đại thần
Nhâm Dần tức năm 1782.

Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998
[1] Từ câu “Nhiếp lý âm dương” (điều hoà khí âm khí dương) trong thiên Chu quan của Kinh thư. Ý nói giúp vua có chính trị hay, làm cho mưa nắng điều hoà.
[2] Bùi Huy Bích lúc ấy đang làm chức tham tụng ở triều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Nhâm Dần tuế đán