27/02/2020 08:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trương Lương

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴敦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 07:04

 

Khôn thay rất mực bác Lưu hầu,
Lui tới thong dong tự trước sau!
Vì giận không thành mưu Bác Lãng,
Nên đành phải bội ước Hồng Câu.
Suy tiêu khiển giặc lòng sinh chán,
Tịch cốc theo tiên, kế rất mầu.
Sách cũ một pho, ba tấc lưỡi,
Nhà nho như thế thực phong lưu...
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Trương Lương