14/07/2024 23:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn một người

Tác giả: Nhất Tuấn - Phạm Hậu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2015 00:36

 

Gửi theo Thanh Nam

Hôm nay Trời cũng thương ai khóc
Đất khách... ta say tiễn một người
Nước mất, nhà tan... đời tủi nhục
Lò thiêu, huyệt lạnh... thế là thôi!!
Đinh Hùng đang đợi miền Tiên Cảnh
Kìa... Vũ Hoàng Chương đón bạn rồi
Tao Đàn... thơ lộng tầng mây ấy
Có nhớ Huy Quang khóc sụt sùi?

Có thương anh em, bè bạn cũ:
Đứa ngày lao động nghiến răng cười,
Đứa đêm khắc khoải nơi tù ngục
Mẹ già, vợ dại... con thơ...ôi!!
Nợ trần trả sớm người đi sớm
Phủi tay, thanh thản như mây trôi

Đêm xưa lệ nhỏ trên ly rượu
Khóc hận cười đau tiếng bạc đời
Bẻ kiếm bên trời... tàn sự nghiệp
Đối ẩm nhìn nhau... mình nghẹn lời
Bây giờ kẻ ở, người đi biệt
Như thuyền đuổi sóng vút ra khơi
Như chim quyên trắng... bay mê mải...
Theo ánh sao băng loé cuối trời!

Mình ta lạc giữa cơn trường mộng
Rượu rót tràn ly thiếu bạn mời
Nhác quanh rặt những trò vân cẩu
Nâng chén trên tay uống ngậm ngùi
Bài thơ lần chót, cho tri kỷ
Gửi gió bay theo tám hướng trời
Mười năm thương nước khô dòng lệ
Trời Đất thay ta khóc một người
Xứ lưu đầy, một đêm mưa tháng 6/85

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhất Tuấn » Tiễn một người