04/12/2021 23:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề từ - 07. Nhất Kinh

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:05

 

Nôm Kiều chữ Hán lựa thành ca
Ngọn Bút hoa đây vốn của nhà
Điểm hoá âu đành tay Tạo nhỉ ?
Luân hồi đến cả kiếp văn a ?
Cảo thơm thêm nức mùi hương ngự
Non nước còn in dấu quốc ba
Tựa án ngâm nên câu tuyệt diệu
Cành kia dễ ở cội này ra.
Bài đề từ của Nhất Kinh, không phải của Phan Mạnh Danh, nhưng nằm trong cùng tập thơ nên gửi ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Đề từ - 07. Nhất Kinh