25/01/2020 14:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy Vương Quan thứ niên tác
歸王官次年作

Tác giả: Tư Không Đồ - 司空圖

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2008 09:18

 

Nguyên tác

亂後燒殘數架書,
峰前猶自戀吾廬。
忘機漸喜逢人少,
缺粒空憐待鶴疏。
孤嶼池痕春漲滿,
小闌花韻午晴初。
酣歌自適逃名久,
不必門多長者車。

Phiên âm

Loạn hậu thiêu tàn sổ giá thư,
Phong tiền do tự luyến ngô lư.
Vong cơ tiệm hỉ phùng nhân thiểu,
Khuyết lạp[1] không liên đãi hạc sơ.
Cô tự trì ngân xuân trướng mãn,
Tiểu lan hoa vận ngọ tình sơ.
Hàm ca tự thích đào danh cửu,
Bất tất môn đa trưởng giả xa.

Dịch nghĩa

Sau cơn loạn lạc, nguyên thư giá đều bị thiêu tàn rụi
Trước núi cao, còn thấy muốn lưu luyến cái nhà tranh của tôi
Quên hết chuyện đời dần dần thấy thích ít gặp người
Thiếu thốn cơm, ngồi khơi thương hạc bị đối đãi thô sơ
Nơi đảo này vết ao kia xuân tràn trề
Chỗ bao lơn vẻ hoa nọ ý buổi trưa lợt lạt
Ca hát say sưa tự mình thích, vốn đã trốn công danh từ lâu
Không cần phải có nhiều xe ngựa người giàu sang trước cửa

Bản dịch (của Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu)

Loạn rồi cháy hết sách đầy trang
Ta mến nhà ta trước núi hoang
Vui thú quên đời, người ít gặp
Thương ngày thiếu bữa, hạc chưa màng
Ao ngoài đảo quạnh màu xuân dẫy
Hoa trước hiên nhà buổi ngọ quang
Trốn mãi lợi danh say hát thỏa
Cần gì cổng rộn khách giàu sang!
Vương Quan: tức Vương Quan cốc, tên đất ở huyện Văn Hỷ, tỉnh Sơn Tây.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Dị bản: Lãm kính 覽鏡 (soi gương).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Không Đồ » Quy Vương Quan thứ niên tác