27/10/2021 08:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề 2

Tác giả: Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương - Đỗ Thị Hoa Lý

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/08/2012 21:53

 

Lá đã rụng đầy ở trước sân
Gió thu man mác thổi xa gần
Rừng xa hiu quạnh - buồn - Thu hỡi
Góc biển, chân trời nhớ cố nhân?
Ki-ép, ngày 10.10.2001
Nguồn: Quê hương tôi (thơ), Đỗ Thị Hoa Lý, NXB Quân đội nhân dân, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đỗ Thuỳ Dương » Không đề 2