27/09/2023 12:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ xuân tống nhân
暮春送人

Tác giả: Vô Muộn tăng - 無悶僧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 08:52

 

Nguyên tác

折柳亭邊手重攜,
江煙澹澹草萋萋。
杜鵑不解離人意,
更向落花枝上啼。

Phiên âm

Chiết liễu đình biên thủ trọng huề,
Giang yên đạm đạm thảo thê thê.
Đỗ quyên bất giải ly nhân ý,
Cánh hướng lạc hoa chi thượng đề.

Dịch nghĩa

Bẻ cành liễu bên đình cầm đi nặng nề,
Hơi nước trên sông mờ mờ, trên bờ cỏ mọc um tùm.
Chim đỗ quyên không hiểu được lòng người,
Lại còn nhìn hoa rụng kêu khóc trên cành.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Vin liễu giơ tay mãi cạnh đình,
Khói sông nhàn nhạt cỏ xanh xanh.
Đỗ quyên chẳng nghĩ người ly biệt,
Lại cứ kêu hoa rụng dưới cành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vô Muộn tăng » Mộ xuân tống nhân