04/10/2022 02:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Lạc thiếu niên hành
長樂少年行

Tác giả: Thôi Quốc Phụ - 崔國輔

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2009 22:09

 

Nguyên tác

遺卻珊瑚鞭,
白馬驕不行。
章臺折楊柳,
春日路傍情。

Phiên âm

Di khước san hô tiên,
Bạch mã kiêu bất hành.
Chương Đài chiết dương liễu,
Xuân nhật lộ bàng tình.

Dịch nghĩa

Roi san hô đã bỏ rơi
Vó ngựa trắng không chịu bước
Thì bẻ cành liễu Chương Đài
Ngày xuân mang theo chút tình trên đường

Bản dịch của Nguyễn Hà

Roi san hô buông lơi
Uể oải vó ngựa trắng
Thì bẻ liễu Chương Đài
Đường xuân tình lãng đãng
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Quốc Phụ » Trường Lạc thiếu niên hành